Dịch vụ giá trị gia tăng

DVGTGT

 

  • Dịch vụ kéo bồn lắp đặt
  • In ấn tem nhãn theo yêu cầu
  • Dịch vụ bao bì và đóng gói
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng
  • Dịch vụ thu tiền khi giao hàng