Quản trị kho hàng và TTPP

 

WH

  • Bộ máy nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị trung tâm phân phối và kho hàng.
  • Am hiểu các hệ thống vận hành kho tiên tiến (SAP- WM, Infor WMS)
  • Quy trình vận hành tối ưu hóa cho nhiều lĩnh vực