Thiết kế & Tư vấn giải pháp Logistics

 

Tư vấn

  • Tư vấn quy trình vận hành Logistics tiêu chuẩn
  • Tư vấn các giải pháp công nghệ Logistics
  • Thiết kế toàn bộ hệ thống phân phối hàng hóa