• TELEMATICS – DI ĐỘNG VIỄN THÔNG TRONG VẬN TẢI

  10.05.2017

  Telematics nghe khá lạ nhưng thực chất nó được tạo thành từ việc ghép giữa các từ TELEcommunication (viễn thông) và inforMATICS (information technology - công nghệ thông tin).

  Xem thêm

 • LAST MILE TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

  10.05.2017

  Last mile là gì? Last mile là một thuật ngữ được sử dụng trong quản lý chuỗi cung ứng và kế hoạch vận tải, mô tả sự vận chuyển hàng hóa đến điểm đích cuối cùng.

  Xem thêm