KINH NGHIỆM

Có hơn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực Logistics đặc thù của Tập Đoàn Sơn Hà.

Có đội ngũ nhận sự được rèn luyện qua thực tế, am hiểu đặc thù ‘luật chơi’ địa phương.